Metsästysseuran  tarina

Rito-Roikan Erä ry on perustettu vuonna 1963 Vehmersalmella.
Vehmersalmen kunnan liityttyä Kuopioon seuran metsästysmaat kuuluvat nykyisin
Kuopion kaupungin alueelle.
Metsästysmaiden pinta-ala on n. 5000 ha koostuen liki 170 eri maanomistajan tiloista.Seurassa on vajaa 30 varsinaista jäsentä, lisäksi perheenjäsenet ja innokkaat kylänmiehet,
joten syksyllä punanuttuja on metsään menossa liki 50 henkeä. Hirvijahti onkin seuran
pääasiallinen metsästysmuoto, johon kaikki seuran jäsenet osallistuvat. Osa jäsenistä on lisäksi innokkaita
pienpetojen pyytäjiä. Riistanhoito eri muodoissaan on myös tärkeä osa seuran toimintaa.Seura toimii aktiivisesti myös varsinaisen metsästysharrastuksen ulkopuolella.
Siitä osoituksena mm. v. 2004 valmistunut, kokonaan jäsenten talkootyönä rakentama Ritoharjun metsästysmaja.
Tilat toimivat kyläläisten, yhdistysten ja seurojen sekä metsästäjien yhteisenä
kokoontumis- ja toimintapaikkana.
Tilojen runsas kysyntä on osoittanut että tarvetta kyseiselle kokoontumispaikalle alueella on ollut.
Samalla seura toimii kylällä kokoavana ja yhdistävänä voimana. ja saa samalla tilaisuuden
hoitaa suhteitaan eri sidosryhmiin, erityisesti maanomistajiin. Seura on toiminut aktiivisesti myös metsästyskulttuurin puolestapuhujana lasten ja nuorten keskuudessa. Metsästysmajalla on järjestetty useita erilaisia lasten- ja nuortentapahtumia joissa luontoelämyksien lisäksi on nuorille annettu monipuolista riistaeläimiin ja metsästykseen liittyvää tietoa. Tunnustuksena tehdystä työstä seura sai v. 2006 Metsästäjäin Keskusjärjestön myöntämän stipendin sekä kunniakirjan nuorison hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen toisena
saajana oli Vehkalammin Metsästysseura, jonka kanssa yhteistyössä tapahtumia on järjestetty. Tunnustusta tuli myös Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiriltä, joka luovutti seuralle
Tapiola-kiertopalkinnon vuodeksi 2006 ansiokkaasta seuratoiminnasta.

Osoite: Tervajärventie 48
              71130 Kortejoki
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi!